Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Haberler
Haberler
TZH VAKFIMIZIN Sağlık Uygulamaları Katkı Payı Değişikliği Duyurusu
Pazar, 07 Ağustos 2022

04.08.2022 Vakfımız Sağlık Uygulamaları Katkı Payı Değişikliği Hk.

Değerli Üyelerimiz,

Vakfımız 1960 yılında kurulmuş olup,1964’te yayımlanan 506 Sayılı Kanun’un Geçici 20. Maddesine göre yasal bir Sosyal Güvenlik Kurumu statüsüne ulaşmıştır. Sandıkların SGK’ya devrini öngören kanun kapsamında birebir SGK mevzuatlarını uygulamakla mükelleftir. Vakfımızca üyelerinden SGK tarafından belirlenen oranlarda prim kesintisi yapılmaktadır. Yine kanunen en az SGK’nca verilen sağlık hizmetini vermekle mükellefiz. Farklı bir ifade ile çalışanlarımızın primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yatması ile Vakfımıza yatması arasında maddi olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Bununla birlikte, üyelerimizin vakfımıza tabi olmayıp SGK’na tabi olduğu durumda alacakları sağlık hizmeti Devletimizin verdiği sağlık hizmeti ile aynı olacaktır. Özetle Vakfımız üyelerinden SGK’na tabi olan çalışanların ödediği oranlarda prim kesilmekte, ancak buna karşılık SGK’nın verdiğinden çok daha fazla sağlık hizmeti verilmektedir.

Aktüeryal anlamda Vakfımızın daha uzun yıllar alıştığımız standartlarda hizmet verebilmesi için katkı payı uygulamasının getirilmesi gerekmiştir. Pandemi döneminden sonra ;

  • Üyelerimizin ve üye yakınlarımızın ortalama hastaneye gidiş sıklıklarında yaklaşık iki katına çıkan artış,
  • Vakfımız ‘’Strateji ve Raporlama‘’ ve ‘’Sağlık‘’ birimlerinin beraber yaptıkları ‘’ Risklilik‘’ çalışmasında bazı üye ve üye yakınlarımızın gereksiz sağlık harcaması yaptığının tespit edilmesi,
  • Göz hekimlerinden numaralı gözlük reçetesi alıp, güneş gözlüğü satın alınması gibi Vakfımızca kontrolü zor olan alanlarda suistimallerin artması,
  • Özel sağlık kurumlarının pandemi döneminde ciro anlamında yaşadıkları düşüşü telafi etmek adına Üye ve Üye yakınlarımıza fazladan muayene ve tetkik yapma istekleri,
  • Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ’nin yılbaşından bu yana %80-%140 Aralığında fiyat artışı uygulaması sebepleri ile sağlık harcamalarımızda önemli ölçüde artış yaşanmıştır.

Önümüzdeki yıllarda da Üye ve Üye yakınlarımıza standartların üstünde hizmet vermeyi amaçlayan Vakfımızın, bu stratejisini gerçekleştirebilmek adına, görece daha pahalı fiyatlardan çalıştığımız TTB anlaşmalı hastanelerde ayakta tedavilerde katılım payı konulması zorunlu olmuştur. Vakfımızca katılım payı olan özel sağlık kurumlarının çalışma prensiplerinin değiştirilerek katılım paysız statüye geçmeleri için Vakfımızca görüşmelerimiz devam etmektedir.

Üyelerimizden beklentimiz, katılım payının gelmesi ile birlikte otokontrol sağlamaları, özel sağlık kurumlarında yapılan muayene ve tetkiklerde yapılan işlemlerin gerekli olup olmadığının sorgulanması ve gerekli olmayan sağlık harcamalarından kaçınılmasıdır.

Unutulmamalıdır ki Vakfımız ileriki dönemler içinde hepimize lazımdır. Kolektif olarak Vakfımızın güçlenmesi ve kuvvetlenmesi için çaba göstermek zorunda olduğumuzu hatırlatır, bu vesile ile sağlıklı günler dilerim.

Övünç BAŞLARLI
TZHEMSAN Genel Müdürü
Son Güncelleme ( Pazar, 07 Ağustos 2022 )
 
TZH VAKFIMIZIN 2022 Yılı 2. Dönem 01.08.2022 tarihli Sağlık Uygulamaları duyurusu
Pazar, 07 Ağustos 2022

Vakfımız 2022 Yılı 2. Dönem 01.08.2022 tarihli Sağlık Uygulamaları Hk.

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı 2. Dönem Katsayı artışı nedeniyle 01.08.2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

1)    2022 YILI LİMİTLİ SAĞLIK YARDIMLARI

 

  Prof - Doç Muayene Ücreti 

 

 729 TL    (KDV Dahil)

 

  MR – BT

 

 Türk Tabipler Birliği’nin % 50’si ödenmektedir.

 

  Gözlük - Çerçeve       

 

 750 TL    (KDV Dahil)

 

  1 Dereceye kadar cam                                      

 

 200 TL    (KDV Dahil) Sağ cam 100 TL/Sol cam 100 TL

 

  1 Derece ve üstü cam

 

 750 TL    (KDV Dahil) Sağ cam 375TL /Sol cam 375 TL

 

  Tüp Bebek

 

 10.810 TL (KDV Dahil) + İlaç

 

  Protez - Cihazlar    

 

 SUT x 2 Katı

 

  İşitme Cihazları     

 

 SUT x 2 Katı

 

  İmplant

 

 3.000 TL (KDV Dahil)

  Sünnet   3.243 TL (KDV Dahil)
   Normal Doğum      
 11.027 TL (KDV Dahil)
   Sezeryan Doğum 
 12.108 TL (KDV Dahil)

 

                                      

 

Belirlenen doğum limitleri Vakıf tarafından ödenecek en yüksek limit olup, üyenin bulunduğu bölgede anlaşmalı kurumlarda yapılmış olan paket doğum fiyatları geçerli olacaktır. 

 

2) KATKI PAYI UYGULAMASI 

    1-Uzman ve Prof. ve Doç. Doktor Muayene ücretlerinde, %10 üye katkı payı alınacaktır.
   
Ayrıca; Prof./Doç. Doktor Muayene Ücreti 729 TL’yi aşan kısım hasta ödemelidir.

 

    2-Ayakta Tedavi Katkı Payı; Vakfımızla Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri fiyatlarıyla  (TTB) anlaşması bulunan kurumlar ile anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yapılan ayakta tedavi giderlerine 01.08.2022 tarihi itibariyle %10 üye katılım payı getirilmiştir. (Onkoloji Branşı hariç)

3) 2022 yılı Sağlık Yardımları Uygulama Esasları ve Anlaşmalı Sağlık Kurumları Vakfımız internet sitesinde online.tzhvakfi.org güncel olarak yer almaktadır.

 
DERNEK GENEL MERKEZİMİZ VE ANKARA ŞUBEMİZ ARTIK KENDİ MÜLKÜ OLAN OFİSLERDE HİZMET VERİYOR
Perşembe, 30 Haziran 2022
Bildiğiniz üzere, Derneğimiz 2006 yılından bu yana 16 yıldır faaliyetlerini üyelerimizin desteği ile sürdürmektedir.
Emeklilik öncesi çalıştığımız bankaların bugün faaliyette olmamalarının yarattığı boşluğu, kurduğumuz dernek ile gidermeye çalıştığımız gerçeğinden hareketle, bugüne kadar faaliyetlerimizi, kiraladığımız ofis yerlerinde sürdürdük.
Bugün için; gerek Genel Merkezimizin ve gerekse Ankara Şubemizin faaliyetlerini, satınaldığımız kendi mülklerimizde sürdürecek olmamız hususunu sizlerle paylaşma gereğini duydum. Bu şekilde, emeklilik dönemimizde birlikteliğimiz daha da pekişecek, kendi mülklerimizin yarattığı güvenli ortamın hazzını birlikte yaşayacağız.
Bu süreçte desteğini esirgemeyen Genel Merkez ve Ankara Şubemizin yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz ile dernek çalışanımız Muammer İskender ile siz değerli üyelerimize samimi duygularımla teşekkür eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.
Saygılarımla,
Ali Akyüz
Yönetim Kurulu Başkanı
Son Güncelleme ( Pazar, 07 Ağustos 2022 )
 
ANKARA ŞUBEMİZİN GENEL KURULU YAPILDI
Cuma, 01 Ekim 2021
Anemder Ankara Şubemizin 30.09.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu 26 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Ayrıca 20 ye yakın üyemiz de toplantıya katılamayacaklarını ancak telefonla vekalet verebileceklerini belirtmiş ve ilgi göstermişlerdir.
Genel Kurula Divan Başkanı Rafet Yılmaz Sirel ve katip üyeliğe Satılmış Akbıyık'ın seçilmesi ile Genel Kurul gündeminde belirtilen maddeler haziruna okunmuş, faaliyet raporu, denetim raporu oylanarak ibra edilmiştir.
Ankara Şubemizin yeni Yönetimi aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Zeki Kaya
Hüseyin Özüçelik
Selami Ünal
Şule Bektaş
Aytül Kuşçu
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Satılmış Akbıyık
Nevin Genç Demiral
Nilgün Dökmeci
Seçilen yeni kurullarımıza başarılar dileriz.
 
DERNEK OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Salı, 29 Haziran 2021
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, pandemi nedeniyle yapılan zorunlu ertelemeler sonrasında 25.06.2021 tarihinde, Ataköy Tarık AKAN Kültür Merkezi'nde yapılmıştır.
Seçilen Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri;
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER: ALİ AKYÜZ, ABDİ OKUR, AYŞE KATKAT, MUSA BURSALI, M.ALİ KILIÇ, R.NEZİH ALTINKÖK, NURİ YILDIRIM, İBRAHİM ÜNSAL, A.YAŞAR BAYOĞLU
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: A.NUMAN ÖZMERİÇ, BÜLENT IZGIŞ, SELAHATTİN LÜLE, ZEKİ ÖZTEPE, ADEM SANCAKTAR.
DENETİM KURULU ASİL ÜYELER: FEYZİ ACAR, ŞENOL AYAYDIN, HÜSEYİN MERKİT.
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER: ZAKİR ÖTÜMLÜ, VEYSEL ABEŞ, TURGUT GÖZTEPE.
 
Genel Kurul sonrasında yapılan toplantı sonucunda Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Başkan : Ali AKYÜZ
Başkan yardımcıları: Abdi OKUR - Musa BURSALI
Genel Sekreter : Ayşe KATKAT
Sayman: M.Alİ KILIÇ
Üyeler: R.Nezih ALTINKÖK-İbrahim ÜNSAL-Nuri YILDIRIM- A.Yaşar BAYOĞLU
Yeni yönetim ve denetim kurullarımıza başarılar dileriz.
 
 
 
Son Güncelleme ( Cuma, 01 Ekim 2021 )
 
TZH VAKFIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Cuma, 01 Ekim 2021
TZH Vakfımızın Olağan Genel Kurulu 18/09/2021 tarihinde İstanbul´da yapıldı.
2021 Olağan Genel Kurul Seçim Sonuçları
Vakfımız Olağan Genel Kurulu 18/09/2021 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır Vakfımızın Olağan Genel Kurulunda Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporları görüşülerek ibra edilmiş, Vakıf Senedi değişiklikleri kabul edilmiştir. Vakıf Senedimizin 45. maddesi gereği, Yapılan seçim sonucu ;
Yönetim Kurulu Çalışan Üyeleri
Ayhan KARSLI, Alparslan GÜL
Yönetim Kurulu Emekli Üyeleri
Feyzi ACAR, Ali AKYÜZ
Denetim Kurulu Üyeleri Nuri YILDIRIM seçilmiş olup,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Ertuğrul İSPAHA, Namık Kemal ATSAN , Melih TARHAN, Şemsettin DEMİRDAĞ, Osman TANAÇAN, Ayhan KARSLI, Alparslan GÜL,
Feyzi ACAR, Ali AKYÜZ
Denetim Kurulu Üyelerimiz, Temel Tayyar YEŞİL, Bilal ALBAYRAK, NURİ YILDIRIM olarak oluşmuştur.
YENİ KURULLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
Son Güncelleme ( Cuma, 01 Ekim 2021 )
 
TZH VAKFIMIZIN DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR BROŞÜRÜ DUYURUSU
Pazartesi, 23 Mayıs 2022

 

Son Güncelleme ( Pazartesi, 23 Mayıs 2022 )
 
TZH VAKFIMIZIN İLAÇ RAPORLARI DUYURUSU
Salı, 19 Nisan 2022
Vakfımız Raporlu ve Sürekli Kullanım Gerektiren İlaç Uygulamaları Hk.

19.04.2022

Sayın Üyemiz,
Vakfımız raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda 31.12.2022 sonuna kadar aynı raporları geçerli kabul edecektir.
Bu tarihe kadar mevcut raporunuzu yenilemeniz önem arz etmektedir.
 


Son Güncelleme ( Pazartesi, 02 Mayıs 2022 )
 
EMEKLİLERE ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYELERİNDE GELİNEN SON DURUM
Çarşamba, 04 Temmuz 2018

23.03.2020 TARİHİ İTİBARİYLE, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınına karşı alınan ulusal önlemler kapsamında, Platformumuzca Nisan ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılması planlanmış olan bilgilendirme toplantıları da iptal edilmiştir.
Toplantılar için Platformumuzca hazırlanan Basın Bülteni İÇİN TIKLAYINIZ.

KONU ÖZELLİKLE PLATFORMA DAHİL DİĞER BANKA EMEKLİ DERNEKLERİ TARAFINDAN MEDYA GÜNDEMİNE ZAMAN ZAMAN TAŞINMAKTA OLUP, KAYDEDİLEN GELİŞMELER PLATFORM FACEBOOK GRUBUNDAN DUYURULMAKTADIR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

05.12.2019 tarihinde yaptığımız Platform toplantısında;

- Nisan 2020 ayı içinde, Ramazan Bayramı öncesinde 1 er hafta arayla İstanbul, Ankara ve İzmir'de, bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarına yapılan zamların yetersizliği vb konularda tüm vakıf sandıklı kurum emeklilerine açık toplantılar düzenlenmesi,

-Bu arada, konunun gündemde ve sıcak tutulması için Platform olarak hazırladığımız basın bülteninin medya kuruluşlarının yazı işlerine ve temsilcilerine iletilmesi
Kararlaştırılmıştır.
Ayrıca;
-Halen gözlemci olarak çalışmalarımıza destek vermekte olan Esbank Emeklileri Derneği, talepleri ve protokolümüzü imzalamaları üzerine, 7. Üye dernek olarak Platformumuza dahil edilmiştir.
Bugün için Platformumuza dahil 7 derneğin toplam üye sayısı 21.008 dir.

ALINAN KARARLAR ÇERÇEVESİNDE NİSAN AYINDA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLENECEK OLUP MART AYINDA DETAYLAR BELİRLENİP TÜM DERNEK ÜYELERİNE DUYURULACAKTIR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emekli bankacı dernekleri Platformumuzun 04.11.2019 tarihinde Akbank Emeklileri Derneği'nin Beşiktaş'taki Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıda; emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ancak yasa maddesi kapsamına alınmadığımız için biz banka vakıf sandığı emeklilerinin yararlanamadığı ikramiyeler konusunda gelinen son durum değerlendirilmiştir. Bugüne kadar Devletin üst yönetim makamları ve siyasi partilere yazılan yazılara herhangi bir yanıt alınamamış, çok sayıda siyasi ve bürokratla kurulan temaslar da sonuç vermemiş ve bir gelişme sağlanamamıştır. Bu durumda, hem platforma dahil derneklerin üyelerinin, hem de basının konu hakkında bilgilendirilmesi ve gündem oluşturulması için, geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi, diğer taraftan girişimlere de devam edilmesi uygun görülmüştür. Bu yönde çalışma yapılıp üyelerimize duyuru yapılacaktır. Platform Mutabakat Protokolü gereği, bir dernek yönetimindeki değişiklik nedeniyle Platform yönetiminde değişiklik yapılmıştır.

***********

Derneğimizin de üyesi olduğu Emekli Bankacı Dernekleri Platformu'nun 07.05.2019 tarihinde Akbank Emeklileri Derneği'nin Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıda;
Emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ancak yasa maddesi kapsamına alınmadığımız için biz banka vakıf sandığı emeklilerinin yararlanamadığı ikramiyeler konusunda gelinen son durum değerlendirilmiş ve yaklaşan ramazan bayramı nedeniyle konunun tekrar gündeme getirilmesi yönünde kararlar alınmış, ilgili merciler nezdinde tekrar girişimlerde bulunulmuştur.

Konuyla ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirme notu aşağıdaki dosyada bilgilerinize sunulmuştur. Anemder Yön.Kurulu

EM.İKR.BİLGİLENDİRME NOTU

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Sample Image

Derneğimizin DE üyesi olduğu EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ Platformu, 14.02.2019 tarihinde Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yard.Derneği'nin Kadıköy Lokalinde toplanarak, emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ödenecek ikramiyeler konusunda yapılan çalışmalar ve gelinen son durumu değerlendirdi.   toplantı bilgi notu İÇİN TIKLAYINIZ. 

Konuyla ilgili olarak;

Cumhurbaşkanlığı'na yazılan yazı için tıklayınız 2.sayfası

TBMM Başkanlığı'na yazılan yazı için tıklayınız.   2 sayfası

( parti başkanlıklarına da aynı içerikli yazılar gönderilmiştir)

 
Son Güncelleme ( Perşembe, 16 Nisan 2020 )
 
BANKA SANDIKLARININ SGK'YA DEVRİ
Pazar, 26 Nisan 2015

Sample ImageBANKA SANDIKLARININ SGK'YA DEVRİYLE İLGİLİ OLARAK TZH VAKFIMIZIN WEB SAYFASINDA YAYIMLANAN DUYURU AŞAĞIDA ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE SUNULMUŞTUR.

" BANKA SANDIKLARININ DEVRİ İLE İLGİLİ 6645 SAYILI KANUN HK.
Tarih : 24.04.2015

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6645 Sayılı Yasanın 51 nci maddesi ile,
Banka Ve Sigorta Sandıklarının SGK’ya devri ile ilgili 5510 Sayılı Yasanın Geçici 20 nci maddesinin 1 nci fıkrası değiştirilmiştir.
Değişiklik maddesi : “506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.”
Sandıkların SGK’ya devri 2008 yılında kararlaştırılmış ve 8 Mayıs 2015 tarihine kadar uzatılmıştı.Yeni yasal düzenleme ile süre belirtilmeden devir tarihi belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.Devir işlemi ile ilgili gelecekte olabilecek gelişmelerden üyelerimiz bilgilendirilecektir. "

Son Güncelleme ( Salı, 15 Eylül 2015 )
 
ÜYE DURUMUMUZ
Perşembe, 20 Şubat 2020

Derneğimizin aktif üye sayısı 31.12.2022 itibariyle 66 ilde toplam 2.120 dİr.

Üye listelerimizi, SADECE SİTEMİZE ÜYE OLANLAR. sitemizin 'Derneğimiz' bölümünden görebilirler.

Üyelerimizin iller bazında sayısal dağılımı için tıklayınız.

ÜYE SAYISINA GÖRE İLK 10'a GİREN İLLERİMİZ:

   
  İLİ
ÜYE SAYISI
1 ISTANBUL 915
2 ANKARA 241
3 İZMİR 216
4 ANTALYA 95
5 BURSA 52
6 TEKİRDAĞ 45
7 KONYA 34
8 MANİSA 30
9 KAYSERİ 30
10 MERSİN 28
 

Ortak maziyi paylaşmış, omuz omuza çalışmış dost ve arkadaşlardan oluşan bu büyük aileyi daha da genişletmek için, irtibatta olduğumuz emekli-çalışan arkadaşlarımızı derneğimize üye olmaya davet edelim.

Active Image

HER ÜYEMİZDEN, DERNEĞİMİZE 3 ÜYE KAZANDIRMASINI BEKLİYORUZ.

ÜYELİK İÇİN, SİTEMİZDE YERALAN BAŞVURU FORMUNU DÜZENLEYİP İMZALADIKTAN SONRA DERNEĞİMİZE İLETMENİZ YETERLİ. Bilgi için dernek tel.0212 639 87 74

 
Son Güncelleme ( Cumartesi, 31 Aralık 2022 )
 
TZH VAKFIMIZIN DUYURULARI
Pazartesi, 05 Nisan 2021

 

 
Son Güncelleme ( Cumartesi, 31 Aralık 2022 )
 
BANKA SANDIKLARININ SGK'YA DEVRİ KONUSUNDA EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU ÇALIŞMALARI
Pazartesi, 26 Eylül 2011
Sample Image
Emekli Bankacı Dernekleri Platformu Başkanlar Kurulu, 30 Ocak 2012 tarihinde, AİHM’ de yargıç olarak uzun süre görev yapmış olan, CHP İzmir Milletvekili Sn. M. Rıza Türmen ile TBMM deki toplantı odasında görüştü.

Sample ImageVakıf-Sandıkların SGK’na devri ile ilgili kanunlar ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı üzerine yapılan istişareler çok olumlu geçmiştir. Çalışmaların son aşaması da tamamlandıktan sonra  bu konuda uyulacak yol haritası hakkında duyuruda bulunulacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız

Active Image
22 EYLÜL 2011 TARİHİNDE EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU'NA ÜYE 6 BANKA EMEKLİ DERNEĞİNİN BAŞKAN, BAŞKAN YRD. VE GENEL SEKRETERLERİNİN KATILIMIYLA BİR TOPLANTI YAPILDI.
Active Image
TOPLANTIDA: NİSAN 2013 TARİHİNE KADAR SGK'NA DEVREDİLECEK OLAN BANKA VAKIF-SANDIKLARININ ÜYELERİNİN ÖZELLİKLE SAĞLIK KONUSUNDA OLMAK ÜZERE VAKIF SENETLERİNDEN DOLAYI SAHİP OLDUKLARI VE UYGULANMAKTA OLAN KAZANILMIŞ HAKLARININ DEVİR SONRASINDA DA KORUNMASI, HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ İÇİN ÖNLEM ALINMASI VE BU KONULARDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA, YAKLAŞIK 410.000 KİŞİYİ TEMSİL EDEN PLATFORMUMUZUN DA GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI, EMEKLİLERİN MAAŞ İNTİBAKLARININ VE MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN DESTEK PRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI KONULARINI İÇEREN BİRER YAZI HAZIRLANARAK KATILIMCI DERNEKLERCE İMZALANDI VE TC.ÇALIŞMA VE GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA VE BAKAN SN. FARUK ÇELİK'E GÖNDERİLDİ.

 AYRICA, SN. BAKANDAN BU KONULARDAKİ TALEP VE ÖNERİLERİMİZİ BİZZAT KENDİLERİNE İLETMEK ÜZERE YAZILI OLARAK GÖRÜŞME RANDEVUSU TALEP EDİLDİ. DERNEĞİMİZCE BAKANLIĞA AYRICA BİR YAZI YAZILARAK, YAPILACAK GÖRÜŞMELERE DERNEĞİMİZİN DE DAHİL EDİLMESİ TALEP EDİLDİ. BAKANLIĞA YAZILAN YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ. BAKANLIĞA 22.09.2011 TARİHİNDE GÖNDERİLEN YAZILARIMIZA, PLATFORM DÖNEM BAŞKANLIĞINI YÜRÜTEN AKBANK EMEKLİLER DERNEĞİ'NE BAKANLIKÇA GÖNDERİLEN 23.01.2012 TARİHLİ YAZI EKTE ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE SUNULMUŞTUR. BAKANLIKTAN ALINAN YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük.
 

Sample Image12 ocak 2011 günü, Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Derneklerin başkan ve yöneticileri olarak (Akbank, Dışbank, Şekerbank, Vakıfbank, YapıKredi Bankası emekli dernekleri ve Derneğimizden oluşan 15 kişi) 2005-2008 yılında Sosyal Güvenlik Yasasının Anayasa Mahkemesine götürülmesinde bizlere destek veren Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı olması nedeniyle kutlamak ve emekli sorunlarımızı kısaca aktarmak için ziyaret ettik. Fotoğrafları sitenin resim galerisinden görebilirsiniz. Platform Genel Sekreterliğince yayınlanan ortak açıklamayı okumak için tıklayınız.
Son Güncelleme ( Pazar, 04 Mart 2012 )
 

Duyurular

VEFAT DUYURUSU
VEFAT EDEN TZH VAKFI VE DERNEĞİMİZ ÜYESİ ARKADAŞLARIMIZ:
MERHUM ARKADAŞLARIMIZA RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.


Tzh Vakfımızın İstanbul Emeklisi ve Dernek Üyemiz Sn. Mesut Mete AREL 19.12.2022Tzh Vakfımızın Konya Emeklisi ve Dernek Üyemiz Sn. Ali PINAR 05.12.2022


Tzh Vakfımızın Kocaeli Emeklisi ve Dernek Üyemiz Sn. Reşit Ahmet BİLİR 04.12.2022Tzh Vakfımızın Zonguldak Emeklisi ve Dernek Üyemiz Sn. Nevzat KEFELİ 11.11.2022Tzh Vakfımızın Trabzon Emeklisi ve Dernek Üyemiz Sn. Salih HASANBAŞOĞLU 10.11.2022Tzh Vakfımızın İstanbul Emeklisi ve Dernek Üyemiz Sn.Gülümser İSTANBULLU 31.10.2022Tzh Vakfımızın Sivas Emeklisi ve Dernek Üyemiz Sn. Mehmet ARSLAN 25.10.2022Tzh Vakfımızın İstanbul Emeklisi ve Dernek üyemiz Sn. Ahmet Erim BALÇIK 23.10.2022Tzh Vakfımızın İzmir Emeklisi ve Dernek üyemiz Sn. Bihin UMAN 05.10.2022*ÜYELERİMİZİN AİLELERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ (EŞ,EVLAT,ANNE,BABA,KARDEŞ) VEFATINDA, DERNEĞİMİZDEN TALEP ETMELERİ VEYA BİLDİRİLMESİ HALİNDE, CENAZE TÖRENİNE KATILIM İÇİN İL DAHİLİNDEKİ ÜYELERİMİZE MESAJLA BİLDİRİM YAPILABİLMEKTE, SİTEMİZDE DE DUYURULMAKTADIR.EKSİK ÜYE BİLGİLERİ Sample ImageACİL DURUMLARDA ÜYELERİMİZİN KAN İHTİYAÇLARINDA YARDIMCI OLABİLMEMİZ İÇİN; TÜM ÜYELERİMİZİN, Üyelik formlarında boş bıraktıkları     * KAN GRUBU* BİLGİLERİNİ DERNEĞİMİZE (0212 639 87 74) BİLDİRMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. UNUTMAYALIM! BU BİLGİ HAYAT KURTARACAKTIR.
                    AYRICA, ÜYELERİMİZİN ÖZLÜK BİLGİLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ DE DERNEĞİMİZE BİLDİREREK GÜNCELLEME YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.            ÖRNEĞİN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ, ADRES VEYA TELEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİKLERİ GİBİ.


Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
ANEMDER
DERNEĞİMİZİN HABER VE FAALİYETLERİN
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

Dernek Üyelik Formları


SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi